Prezes NSP Pitagoras

Leszek Ossowski

Prezes NSP Pitagoras

Leszek Ossowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii (Zakład Ameryki Łacińskiej , Instytut Krajów Rozwijających się). Od początku kariery zawodowej związany z szeroko rozumianą edukacją. Po studiach przez dwa lata pracował dla „Gazety Wyborczej” i Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach akcji „Szkoła z Klasą”. Po przeprowadzce do Trójmiasta zatrudniony w Sopockiej Szkole Wyższej i w Sopockich Szkołach Autonomicznych, potem w Gdańskich Szkołach Autonomicznych na stanowisku dyrektora Gdańskiego Liceum Autonomicznego. W latach 2010–2013 dyrektor w międzynarodowej szkole podstawowej Warsaw Montessori School, następnie dyrektor Szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny. W latach  2011-2013 współpracował z Instytutem Badań Edukacyjnych będąc ekspertem w gronie przyrodników. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, KIK, Wspólnoty Polskiej. Ekspert w obszarze edukacji w międzynarodowych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Prywatnie mąż Doroty, tata Tosi, Ani i Franka.

Ekspert w dziedzinie zarządzania szkołami publicznymi oraz niepublicznymi

Elżbieta Rakoczy

Ekspert w dziedzinie zarządzania szkołami publicznymi oraz niepublicznymi

Elżbieta Rakoczy

Od ponad 13 lat prowadzi lub współprowadzi placówki oświatowe. Ukończyła Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na wydziale humanistycznym, kierunek historia oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku w zakresie filologii polskiej. W dziedzinie zarządzania, absolwentka Akademii Przywództwa Oświaty zorganizowanej przez Fundację Humanites we współpracy z Akademią Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Na początku drogi zawodowej pracowała w wiejskich szkołach ucząc historii oraz języka polskiego grupy różnowiekowe w klasach łączonych. Po przeprowadzce do Warszawy nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, następnie wicedyrektor i dyrektor szkoły publicznej. Od 2008 roku pełni funkcję wicedyrektor w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego jednocześnie ucząc młodzież historii oraz prowadząc klasę, jako wychowawca. Od 2002 zaangażowany członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, związana także ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym od 2008 r. Autorka artykułów do miesięcznika Niepubliczna Placówka Oświatowa. W życiu stara się kierować działaniami zorientowanymi na dialog i porozumienie. Bliskie są dla niej zasady oparte na 7 nawykach skutecznego działania.

Prywatnie mama Igora, żona Sławka.

Ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

Iwona Grelka

Ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

Iwona Grelka

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi.

Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą oraz Podyplomowe Studia Mediacji, Negocjacji i Alternatywnych Metod Rozwiazywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i karnych. Wpisana na Listę Stałych Mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Dyplomowanych Mediatorów Mediacio. Współpracuje z Sądami Rejonowymi oraz z Sądem Gospodarczym. Aktywnie działa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty.

Jej hobby to fotografia plenerowa oraz podróże dalekie i bliskie, jazda rowerem i narciarstwo.

Motto: Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, nawet te, które przegraliśmy. Paulo Coelho

 
Ekspert w dziedzinie marketingu

Michał Breś

Ekspert w dziedzinie marketingu

Michał Breś

W marketingu od 15 lat. Z sukcesem zarządzał produktami i komunikacją marek koncernu L’Oreal. Następnie, prez 7 lat odpowiedzialny za markę Netia oraz jej komunikację na rynku Klienta Indywidualnego. Autor lub współautor największych sukcesów komunikacyjnych marki – kampanii reklamowych z Tomaszem Kotem, unikalnej identyfikacji wizualnej opartej na kolorowych kropkach, czy designu urządzeń.

Od 1,5 roku współprowadzący agencję reklamową Zgoda Projekt, zajmując się strategią i tworzeniem identyfikacji wizualnej marek.

Autor brandingu dla wielu marek.

Prywatnie mąż Moniki i tata 9-letniej Zosi i 6-letniego Julka.

Ekspert ds. funduszy unijnych i pozyskiwania środków

Katarzyna Cupryś

Ekspert ds. funduszy unijnych i pozyskiwania środków

Katarzyna Cupryś

Absolwentka SGGW w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia zarządzania strategicznego i zarządzania projektami.

Związana z funduszami przedakcesyjnymi od początku ich istnienia (SAPRAD, PHARE). Nieprzerwanie od 2004 roku współpracuje z przedsiębiorcami starającymi się o pozyskanie funduszy z UE i środków publicznych. Ma na swoim koncie ponad 200 złożonych wniosków, a wartość projektów, które zostały dofinansowane przekracza 80 mln zł. Koordynowała projekty unijne o łącznej wartości ponad 50 mln zł. Obsługiwała kilkadziesiąt kontroli projektów unijnych. Od 2010 roku prowadzi profesjonalną działalność doradczą i consultingową. Zaangażowana w kompleksowy proces wspierania przedsiębiorstw począwszy od pomysłu, przez pozyskanie środków, do realizacji, rozliczenia i zamknięcia projektu. Od 2009 roku jest ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie projektów, a od 2014 roku także ekspertem Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020. Aktualnie kieruje projektami dofinansowanymi w ramach ERASMUS+ i EFS.

Jest trenerem biznesu. Prywatnie szczęśliwa mama 14-letniej córki i 6-letniego syna. Jej hobby i życiowa pasja to koreańska sztuka walki Taekwon-do.

Ekspert w obszarze analizy finansowej, księgowości, kadr

Paweł Wilski

Ekspert w obszarze analizy finansowej, księgowości, kadr

Paweł Wilski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja finanse i bankowość). Przedsiębiorca i inwestor, który specjalizuje się tworzeniu i rozwijaniu nowych projektów. Znany jest z wyjątkowego wyczucie dotyczące potencjału start-up’ów. Ma bardzo bogate doświadczenie dotyczące analizy ryzyka przedsięwzięć, optymalizacji procesów i kosztów, skutecznych rozwiązań oraz różnorodnych możliwości finansowania projektów. Działa w wielu branżach: medycyna (KARDIOSYSTEM), produkcja audiowizualna (OKO i UCHO), księgowość i doradztwo podatkowe (FINNOWACJA), renowacja zabytków (Fundacja Dziedzictwa Kulturowego). Sprawnie współpracuje z instytucjami publicznymi, prywatnymi i indywidualnymi osobami.

Uwielbia koszykówkę. Jest zawodnikiem drużyny AXIALUS, która startuje w Koszykarskiej Lidze Bizensu. Prywatnie mąż Hani i tata Szymona.